Biblioteca Sant Ildefons, Barcelona | 2010 | MBA i Brullet-De Luna | Juny Brullet _ fotògraf | Jaume Colomer _ dissenyador | Obra seleccionada mostra d’arquitectura a Barcelona