Reforma de l’envolvent del CAP Manso, Barcelona | Primer premi _ concurs | Projecte executiu | 2023 | MBA | Sílvia Martí _ Renders