Centre Cultural, Igualada | 2007 | MBA i Brullet-De Luna | Primer premi