Rehabilitació de la façana de l’Ateneu Barcelonès, Barcelona | 2010 | MBA i Brullet-De Luna | Eugeni Pons i Juny Brullet _ fotògrafs