Sala d’Actes Oriol Bohigas, Ateneu Barcelonès, Barcelona | 2010 | MBA i Brullet-De Luna | Alfons Borrell _ artista plàstic | Eugeni Pons i Juny Brullet _ fotògrafs