Un Palau a Barcelona _ Història del Palau Savassona, seu de l’Ateneu Barcelonès | Autor _ Mateu Barba | 2017 | Editorial _ RBA _ La Magrana | Col·lecció _ Orígens | ISBN _ 978-8482648200 | Lluïsot Ninotaire